Gevangenisbibliotheek

De gevangenis van Ieper is een gesloten inrichting en doet dienst als arresthuis voor de gerechtelijke arrondissementen van Ieper en Kortrijk. De gevangenisbibliotheek is een onderdeel van de openbare bibliotheek, maar bevindt zich binnen de muren van de gevangenis van Ieper. Dit kadert in een convenant tussen de stad Ieper en de Vlaamse Overheid, die hiervoor subsidies ter beschikking stelt. De gedetineerden beschikken over een volwaardige bibliotheekvoorziening met een collectie boeken, strips, cd’s, dvd’s. Een bibliotheekmedewerker is ter plaatse in de gevangenis aanwezig samen met een vrijwilliger.