Elverdinge

Stad Ieper, Home Vrijzicht en Vrije Basisschool Elverdinge-Brielen vonden elkaar in een unieke samenwerking. De uitleenpost van de stadsbibliotheek krijgt onderdak in Home Vrijzicht en start meteen met een nieuwe dynamiek. 


Voor de organisatie van de bibliotheekwerking in Elverdinge kan er gerekend worden op een groep enthousiaste vrijwilligers. De Vrije Basisschool Elverdinge-Brielen blijft trouw gebruik maken van de uitleenpost: vanuit de bibliotheek krijgen de leerlingen waardevol leesmateriaal aangereikt.
 

De bewoners van Home Vrijzicht krijgen er een mooi aanbod bij, maar ook alle Elverdingenaars zijn meer dan welkom om een kijkje te nemen en te proeven van het aanbod van de bibliotheek, een babbeltje te slaan met dorpsgenoten, elkaar te ontmoeten en bij te praten...